Methadon wordt verstrekt op de Wittevrouwenkade


De oude Willemskazerne aan de Wittevrouwenkade krijgt een nieuwe bestemming. Veel gebruikers heeft het gehad, van de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek en de Tussenvoorziening tot Arkin methadonverstrekking.

Een foto van Wittevrouwenkade 6 in 2011

Op maandag 4 december 2017 is huis aan huis in de buurt een brief verspreid van Arkin. Zij wordt de nieuwe gebruiker van het pand dat sinds enkele maanden door De Tussenvoorziening is verlaten. Het pand Wittevrouwenkade 6 wordt het kantoor en voor een deel een behandellocatie voor de zorgteams van Jellinek Verslavingszorg en Inforsa. Jellinek en Inforsa leveren onder andere verslavingszorg aan verschillende groepen cliënten in de stad. Vanuit dit kantoor gaan de zorgteams naar mensen thuis om zorg te verlenen.

Op de Wittevrouwenkade gaat tevens methadonbehandeling plaatsvinden. In Utrecht zijn circa 200 methadongebruikers, van wie iets minder dan de helft het middel bij Jellinek ophaalt. Sommigen doen dat dagelijks, anderen enkele keren per week. De groep gebruikers van methadon wordt gestaag kleiner. Driekwart is man, vooral uit de leeftijdscategorie 45 tot 50 jaar. Op de Wittevrouwenkade worden geen mensen opgenomen, alleen behandelingen gegeven en medicatie verstrekt op werkdagen tussen 9.00 en 18.00 uur.

Het pand is sinds 1892 eigendom van de gemeente Utrecht en blijft dat. De bestemming is een maatschappelijke functie en ook dat blijft zo. Het was van 2008 tot eind 2017 het kantooradres van Stichting De Tussenvoorziening. De Tussenvoorziening zet zich in voor (ex) dak- en thuislozen of zij die in een moeilijke (woon) situatie verkeren. Hun inzet is maatschappelijk herstel bij de cliënt en doorstroom van cliënten naar zelfstandige woonvormen'. Er kwamen vrijwel geen cliënten op dit adres, het was kantoor. De Tussenvoorziening is verhuisd naar Lombok.


Vele jaren hebben emancipatie organisaties onderdak gehad in het pand, zoals het Netwerk voor Zwarte/Migranten Vrouwen met een Hogere Opleiding, Stichting Vrouwenhuis Utrecht, Stichting Voor Sociale Gezondheidszorg, Stichting Vrouwenbibliotheek Utrecht en Stichting Buitenlandse Vrouwen Centrum Utrecht. Zo had het pand al lange tijd een maatschappelijke functie.

De gebruiker daarvoor kreeg wel veel cliënten op bezoek. Het bureau voor beroepskeuze van de gemeente en de daaruit voortkomende Nederlandse Stichting voor Psychotechniek nam haar intrek in Wittevrouwenkade 6 in 1929. Het gebouw was indertijd leeg komen te staan door het vertrek van het ‘Museum en school voor Kunstnijverheid’. Het in 1829 gebouwde pand was tot de brand in 1877 onderdeel van de Willemskazerne.

Met de komst van Psychotechniek is het pand in 1928 door de eigenaar (sinds 1882 de gemeente) verbouwd en van centrale verwarming voorzien. Een groter deel van het gebouw wordt bij de naastliggende school getrokken en een ander deel geeft onderdak aan een tak van toegepaste psychologie die nog sterk in ontwikkeling is.
Wittevrouwenkade 6, de zolder met testopstellingen

‘De behuizing is even ondoorzichtig als de testmethoden die er worden gebruikt’, aldus een citaat in het boek van Van Strien en Dane Driekwarteeuw psychotechniek in Nederland: de magie van het testen”. Door gemeentelijke bezuinigingen is het Bureau voor Beroepskeuze in 1934 opgeheven. De Stichting voor Psychotechniek zet de werkzaamheden voort. Taco Kuiper ontwikkelt zich als de organisator en acquisiteur voor het bureau tot zijn overlijden in 1945. Fabrieken vinden de weg naar de Stichting om het hoger kader te selecteren, evenals de leerlingen van gegoede burgers aan de diverse Lyceums. In toenemende mate gaan ook middelbare scholen de testen gebruiken als toelatingsexamen om de hoge uitval in het eerste jaar tegen te gaan.

Hendrik van der Vlist wordt actief in de Utrechtse politiek en is van 1946 tot maar liefst 1970 wethouder in de stad namens de PvdA. Lange tijd combineert hij deze functie met zijn werk voor de Stichting. Psychotechniek koopt in 1972 nog een achterliggende woning aan het Wolvenplein. De toegepaste technieken zijn inmiddels een stuk betrouwbaarder. Halverwege de jaren tachtig verhuist de Stichting naar de Drift. 

Jarenlang waren de buren het naastliggende Lyceum voor Meisjes inclusief het gebruik van de benedenverdiepingen, het Museum en school voor Kunstnijverheid bezette de bovenverdiepingen van dit gebouw al sinds 1881. Aan de andere zijde van het lyceum staat een spiegelbeeld gebouw, beiden van de voormalige Willemskazerne, in dat gebouw zat indertijd een politiepost en het is nu Singelzicht .